Akademi Mevzuat Forumları

Yönetici
Moderatör
  Genel

  Merhabalar,
  Sizin de bahsettiğiniz gibi “yeni” doçentlik kriterleri doçentliğe hazırlanan kişiler açısından ciddi mağduriyetler yaratmıştır.
  Elbette ÜAK’ın akademik kaliteyi yükseltme amacıyla doçentlik kriterlerini değiştirme ve düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Lakin bu yetki mutlak keyfiyete dayalı sınırsız bir yetki değildir; dilediği düzenlemeyi dilediği şekilde değiştirebileceği anlamına gelmemektedir. Nitekim idare hukukumuzun en temel ilkelerinden “hukuk güvenliği” ve “idari istikrar” ilkesi bu keyfiyetin önüne geçmektedir.

  Hukuk güvenliği ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete ve mevcut yasal düzenlemelerin devam edeceğine olan güvenin korunmasını, idarelerin de değişiklik yaparken bu güven duygusunu zedeleyici metotlardan kaçınmasını emreder. İdari istikrar ilkesi de ani kural değişiklikleriyle muhataplar nezdinde oluşacak hak kayıplarını önler.

  İdarenin ister düzenleyici işlem, ister bir taahhüt, isterse de uzun süren bir uygulamasına güvenerek olsun, var olan hakkın devam edeceğine yönelik oluşturduğu meşru beklentiyi yukarıda bahsettiğimiz ilkeler kapsamında karşılaması gerekmektedir.

  Öyle ki, önceki düzenlemeler ışığında bilimsel hazırlık süreci içerisinde olan yahut bu hazırlığı tamamlayan doçent adaylarının birden bire yapılan değişiklikle yapmış olduğu çalışmaların yok sayılması hukuka ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyecektir.
  Bu kapsamda, doçentlik kriterlerine karşı davalar açılması pek tabi mümkündür. Hatta iyi hazırlık yapılması halinde davaların büyük oranda sonuç vereceği kanaatindeyiz.

  NOT: Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler 2023 Ekim ayı itibarı ile, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler 2014 Mart ayı itibarı ile uygulamaya girecektir.

  #5653