MEVZUAT

MevzuatKategori
1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında KanunKanun
657 Sayılı Devlet Memurları KanunuKanun
2547 Sayılı Yükseköğretim KanunuKanun
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü KanunuKanun
T.C. ANAYASAKanun
2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat KanunuKanun
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel KanunuKanun
4483 Sayılı Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hk. KanunKanun
4857 Sayılı İş KanunuKanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme KanunuKanun
5237 Sayılı Türk Ceza KanunuKanun
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi KanunuKanun
7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması KanunuKanun
ÖYP Usul ve EsaslarYönetmelik
Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında YönetmelikYönetmelik
Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında YönetmelikYönetmelik
Üniversitelerde Akademik Teşkilât YönetmeliğiYönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi YönetmeliğiYönetmelik
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin YönetmelikYönetmelik
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş YönetmeliğiYönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarının Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında YönetmelikYönetmelik
Mevlana Değişim Programına İlişkin YönetmelikYönetmelik
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği YönetmeliğiYönetmelik
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim YönetmeliğiYönetmelik
Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme Ve Görevlerine İlişkin YönetmelikYönetmelik
Doçentlik YönetmeliğiYönetmelik
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin YönetmelikYönetmelik
Vakıf Yükseköğretim Kurumları YönetmeliğiYönetmelik
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil YönetmeliğiYönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim YönetmeliğiYönetmelik
Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı Ve Çalışma Usulleri YönetmeliğiYönetmelik
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik YönetmeliğiYönetmelik
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma YönetmeliğiYönetmelik
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikYönetmelik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi YönetmeliğiYönetmelik
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında YönetmelikYönetmelik
Akademik Teşvik Ödeneği YönetmeliğiYönetmelik
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında YönetmelikYönetmelik
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında YönetmelikYönetmelik
Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel YönetmelikYönetmelik
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında YönetmelikYönetmelik
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikYönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında YönetmelikYönetmelik
Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi Yönetmelik