Lisansüstünde eğitimde azami süreyi dolduran Araş.Gör’ün yeni kadroya ataması hk.

Lisansüstünde eğitimde azami süreyi dolduran Araş.Gör’ün yeni kadroya ataması: Lisansüstü eğitimde azami süreyi doldurduğu iddia edilen araştırma görevlisinin yeni açılan bir kadroya atamasının yapılmaması yönündeki işlemin hukuka uygun olmadığı hakkındaki karardır.

Üniversite bünyesinde açılan kadroya atanmak isteyen araştırma görevlisinin lisansüstü eğitimde azami öğrenim süresinin tamamladığı ve atamasının yapılmaması gerektiği iddiasına karşın azami süre hesabında araştırma görevlisi kadrosuna atandığı tarihin değil YÖK mevzuatı kapsamında sürelerin sıfırlandığı tarihin baz alınması gerektiği, davacının azami öğrenim süresini tamamlamış sayılmayacağı ve bu sebeple yoksun kaldığı parasal hakların iadesi gerektiği hakkında mahkeme kararıdır.

Davalı idare tarafından yapılan ilanda 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 20162017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin başvuramayacağı belirtilmekle birlikte bu şartın ilan tarihi itibari ile azami süreyi dolduran ve süresi yeniden başlatılanların başvurularına engel teşkil edeceği şeklinde anlaşılması gerektiği, davacının ise 05.02.2014 tarihinde doktora eğitimine başladığı ve yönetmeliğin yayımlandığı tarihte azami süresi dolmadığından bu şartın davacının atanmasına engel teşkil etmeyeceği açıktır.

Öte yandan, dava konusu işlem hukuka aykırı olduğundan Anayasa’nın 125. maddesi uyarınca bu işlem sebebiyle mahrum kaldığı parasal haklarının her ay için ödenmesi gerektiği tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Lisansüstünde eğitimde azami süreyi dolduran Araş.Gör’ün yeni kadroya ataması hk.
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız