Tez Düzeltme Süreci- Azami Süre Hk.

………anılan yönetmeliğin 22 nci maddesi altıncı fıkrası gereğince tez hakkında verilecek en fazla altı aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi gerektiğine ilişkin görüş bildirilen yazısı 22/05/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme

  • No React!
  • 0