Kadroya ataması yapılmayan kişinin açtığı davayı kazanması dolayısıyla yoksun kaldığı hakların iadesi gerektiği hk.

Kadroya ataması yapılmayan kişinin açtığı davayı kazanması dolayısıyla yoksun kaldığı hakların iadesi gerektiği hk. Davacının kadroya atanmamasına işlemine karşı açtığı dava neticesinde mahkeme kararıyla kadroya yerleştikten sonra dava süresince boşta geçen süre zarfında yoksun kaldığı özlük ve parasal hakların kendisine ödenmesi gerektiğine yönelik tam yargı davası mahkeme kararıdır. 

Olayda; Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Programına alım yapmak üzere açılan öğretim elemanı kadrosu için yapılan 20/03/2019 tarihli giriş sınavı neticesinde ilgili kadroynun atandığı, sonrasında davacı tarafından söz konusu atamayla ilgili olarak ‘nun toplamda 65,70 başarı puanı ile asıl, davacının ise toplamda 65,07 başarı puanı ile yedek aday sayılması işlemlerinin iptali istemiyle Mahkemede dava açıldığı, Mahkemenin 09/07/2020 tarihli ve sayılı kararı ile dava konusu işlemlerin iptaline karar verildiği, davalı idarenin anılan karara yaptığı istinaf başvurusunun İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5’inci İdari Dava Dairesinin 28/01/2021tarihli ve sayılı kararı ile reddedilerek kararın kesinleştiği görülmektedir.

Kadroya Yapılan Atamanın İptali Sebebiyle Yoksun Kalınan Hakların İadesi hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız