Azami Öğrenim Süresini Tamamladığı İddiasının Hukuka Uygun Olmadığı Hakkında

Azami Öğrenim Süresini Tamamladığı İddiasının Hukuka Uygun Olmadığı Hakkında, ÖYP araştırma görevlisi azami öğrenim süresi hesabında araştırma görevlisi kadrosuna atandığı tarihin değil YÖK mevzuatı kapsamında sürelerin sıfırlandığı tarihin baz alınması gerektiği, kadro hakkı ve öğrencilik hakkının birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiği hakkında mahkeme kararıdır. 

Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü, Anabilim Dalı’nda ÖYP araştırma görevlisi olarak görev yapan davacı tarafından, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 17. maddesi ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 10. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tarihi itibariyle görevinin sonlandırılmasına ilişkin Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’nın tarih ve sayılı işleminin; tarihinde ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) statüsünde araştırma görevlisi olarak atandığı, tarihinde de doktora programına kayıt yaptırdığı, tarih ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 674 Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Ek 30. maddeye istinaden kadrosunun 50/d maddesi kapsamına dönüştürüldüğü, daha sonra davalı idarenin tarihli ve sayılı Senato Kararına istinaden tarihinde 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine geçiş için başvuru yaptığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü üzerine tarihli atama kararnamesi ile 33/a maddesi kapsamında atandığı ve halen bu kapsamda bulunduğu, ÖYP kapsamından çıkarıldığı dolayısıyla da azami sürenin kendisine uygulanamayacağı, yılında başladığı doktora eğitimini de tarihinde tamamladığı, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

Azami Öğrenim Süresini Tamamladığı İddiasının Hukuka Uygun Olmadığı Hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız