35. Madde Kapsamında Görevli Kişinin Norm Kadroya Tabi Olmadığı hk,

35. Madde Kapsamında Görevli Kişinin Norm Kadroya Tabi Olmadığı hk, YÖK kanunun 35. Maddesi kapsamında görev yapan kişinin Norm Kadro Sınırlamasına tabi olmadığı hakkında, Norm kadro uygulamasının YÖK kanunu 35. Madde kapsamında görev yapanları kısıtlamayacağı, ilgili kişilerin 35. Madde kapsamında görev yaptığı üniversitede bir başka kadroya norm kadro sınırlamasına tabi olmadan atanabileceğine ilişkin emsal mahkeme kararıdır.

Davacı vekili tarafından, Üniversitesi bünyesinde 2547 sayılı Kanun’un 35.maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapan müvekkilince, 29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak ilana çıkılan doktor öğretim üyesi kadrosuna yapılan başvurunun reddine dair Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’nın tarih ve sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, müvekkilinin başvurusunun 2547 sayılı Kanun’un Ek 38.maddesine göre ilana çıkılmadığı gerekçesiyle reddolunduğu ancak anılan yasa hükmünün müvekkili bakımından uygulanmasına olanak bulunmadığı, zira müvekkilinin asıl kadrosunun bulunduğu üniversitenin Üniversitesi olduğu ve mezkur yasa metninin uygulamasının, ilgilisinin kadrosunun bulunduğu üniversitede ilan edilen kadrolar bakımından mümkün olabileceği ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

 

YÖK kanunun 35. Maddesi Kapsamında Görevli Kişinin Norm Kadroya Tabi Olmadığı hk
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız