Yardımcı Doçent Kadrosuna Şartları Taşımadığından Bahisle Atamama hakkında

Yardımcı Doçent Kadrosuna Şartları Taşımadığından Bahisle Atamama hakkında, Bilimsel eser ve çalışmaları ilan edilen kadro için yeterli olan, aynı zamanda ek koşulları sağladığı görülen davacının yardımcı doçent ( Doktor Öğretim Üyesi ) kadrosuna ataması gerektiği hakkında kadro davasına ilişkin mahkeme kararıdır.

Davacı vekili tarafından, Üniversite’nin Fen Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Doktor kadrosu alımı için yapılan başvurusunun reddedilmesine ilişkin olarak dava açılmıştır. Davacı, başvuruda gerekli olan şartları sağladığını ve başvurusunun gerekçesiz bir şekilde reddedildiğini iddia etmektedir. Ayrıca, davacının akademik çalışmalarının başarılı olduğu ve medya tarafından takip edildiği halde atanmasının yapılmadığı belirtilmektedir. Davacı, idarenin objektif kriterlerden uzaklaşarak keyfi bir şekilde hareket ettiğini ve hukuka aykırı bir işlem gerçekleştirdiğini ileri sürmektedir.

Davalı taraf ise Resmi Gazetede yayımlanan bir haberde ilanda belirtilen şartların yanı sıra ek şartların olduğunu ve davacının bu ek şartları sağlamadığını belirtmektedir. Ayrıca, oluşturulan jüri tarafından davacının çalışmalarının yeterli olmadığına dair olumsuz görüşlerin ifade edildiği ve Yönetim Kurulu tarafından da atanmanın uygun olmadığına karar verildiği savunulmaktadır.

Dava dosyası incelendiğinde, davacının akademik ve bilimsel çalışmalarının ilan ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıyıp taşımadığı hususunda bilirkişi incelemesine karar verildiği görülmektedir. Bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen raporda davacının yeterli akademik deneyime ve yayınlara sahip olduğu belirtilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporu, mahkemenin kararına esas alınabilecek niteliktedir.

Bu doğrultuda, davacının mevzuatın aradığı akademik ve bilimsel eser ve çalışmalarının yeterli olduğu ve Yardımcı Doçentlik için gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla, davacının başvurusunun reddedildiği dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kararı verilmiştir.

 

Yardımcı Doçent Kadrosuna Şartları Taşımadığından Bahisle Atamama hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız