Ücret talep eden derginin yağmacı şaibeli dergi sayılmayacağı hk,

Ücret talep eden derginin yağmacı şaibeli dergi sayılmayacağı hk, Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden derginin yağmacı şaibeli dergi sayılmayacağı hk, Ücret talep eden dergilerin şaibeli yağmacı dergi olarak kabul edileceğine dair bir kriterin YÖK tarafından belirlenmediği, abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden bir dergilerin şaibeli yağmacı dergi niteliğinde olmadığı ve etik ihlal oluşturmadığı hakkında doçentlik davası emsal mahkeme kararıdır.

Davacı tarafından, 2020 Mart döneminde “Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı” “Biyosistem Mühendisliği” bilim alanından yapılan doçentlik başvurusunun asgari başvuru şartlarını sağlanmadığından bahisle iptaline ilişkin 13/10/2020 tarihli ve sayılı işlemin; yağmacı/şaibeli dergilerde yayın yaptığının bilimsel hakikate uygun bir iddia olmadığı, alanında uzman üç asil jüri üyesinin bu yönde bir değerlendirmede bulunmadığı, uluslararası prestije sahip pek çok derginin önceden bilgilendirmek koşuluyla makale yayına kabul edildikten sonra basım ücreti talep etmekte olduğu ve bu durumun dergilerin tarandığı saygın uluslararası indeksler tarafından etik bir problem olarak görülmediği, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

 

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız