Tez Düzeltme Süreci- Azami Süre Hk.

………anılan yönetmeliğin 22 nci maddesi altıncı fıkrası gereğince tez
hakkında verilecek en fazla altı aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi gerektiğine ilişkin görüş bildirilen yazısı 22/05/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrası uyarınca,
a)Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencilerine verilecek en fazla üç aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi,
b)Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen Doktora öğrencilerine verilecek en fazla altı aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız