Tazminatlı Duruma Düşen 1416 sayılı kanun kapsamındakilerin Atanması hakkında

Tazminatlı Duruma Düşen 1416 sayılı kanun kapsamındakilerin Atanması hakkında, verilen kararda ,Milli Eğitim Bakanlığı, 25/10/2022 tarihli ve 61799299 sayılı yazıda, 1416 sayılı kanun kapsamında yurt dışına gönderilen lisansüstü öğrencilerden tazminatlı duruma düşenlerin atama süreci hakkında bir karar aldığını bildirmiştir. Bu karara göre, tazminatlı duruma düşen ve mezuniyet belgesi veya diploma ile Milli Eğitim Bakanlığına başvuran doktora mezunu öğrenciler, adına öğrenim gördükleri üniversitenin atama kriterlerini karşıladıkları takdirde doktor öğretim üyesi kadrolarına atanacaklardır. Atama kriterlerini sağlamayan öğrenciler ise öğretim görevlisi kadrolarına atanarak mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Bu karar, kamu kaynaklarıyla yetiştirilen insan gücünden maksimum düzeyde faydalanmayı, öğrenci mağduriyetlerini önlemeyi ve kamu yararını korumayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu‘nun 2/11/2022 tarihli toplantısında bu karar alınmıştır.

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız