Sonradan Getirilen Yabancı Dil Şartının Görev Süresi Uzatımında Sağlanamaması Gerekçesiyle İlişik Kesme Hk.

Öğretim üyelerinin görev süreleri dolduktan sonra aynı kadroya yeniden atanabilmeleri için getirilen ek koşulların, öğretim üyelerine belirli bir süre içinde belli kriterleri karşılama zorunluluğu gibi bir mükellefiyet yüklemesi durumunda, öngörülen sürelerin, uyuşmazlık özelinde ya ek koşulun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ya da ek koşulun ilan tarihinden itibaren hesaplanması hakkaniyet gereğidir. Aksi takdirde, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerinin açık bir şekilde ihlali sonucu ortaya çıkar.

Buna göre, tüm görev süresi (3 yıl) döneminde sağlanması gereken koşulların davacı yönünden yaklaşık 2,5 yıllık bir süre içinde (Dr. Öğretim Üyeliğine yeniden atanma şartının değiştirildiği tarihi ile davacının görev süresinin bitim tarihi olan tarihleri arasında kalan dönem) yabancı dil şartı aranmasının, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olacağı, ayrıca davacının görev süresinin uzatılmaması halinde öğretim faaliyetlerinin sekteye uğraması suretiyle kamu yararına da aykırı bir durumun oluşacağı anlaşıldığından, davacının kriterlerde belirlenen şartları sağlayabilmesi ve gerekli hazırlıkları yapabilmesi için süre tanınması amacıyla görev süresinin uzatılması gerekmektedir.

Bu   durumda, davacının Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları’nda belirtilen yabancı dil şartının yerine getirebilmesine imkan tanıyabilmek için görev süresinin uzatılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir.

 

Sonradan Getirilen Yabancı Dil Şartının Görev Süresi Uzatımında Sağlanamaması Gerekçesiyle İlişik Kesme Hk.
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız