Şartları Taşımadığından Bahisle Yardımcı Doçent Kadrosuna Atamama hakkında

Şartları Taşımadığından Bahisle Yardımcı Doçent Kadrosuna Atamama hakkında, Yardımcı doçent ( Doktor öğretim üyesi ) ilanı için gerekli şartları taşımasına rağmen açılan kadroya atanması yapılmayan adayın açılan kadro davası neticesinde mahkeme kararıyla atanmasına ilişkidir.

Davacı tarafından, aranan koşulları taşıdığı halde Üniversitesi’nin Fen Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosu alımı için yaptığı başvurunun reddine dair Üniversitesi Rektörlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; dava dosyası ile bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde, davacının mevzuatın aradığı akademik ve bilimsel eser ve çalışmalarının yeterli olduğu, başka bir ifade ile Yardımcı Doçentlik için gerekli şartları taşıdığı, “Hititler ve Urartular alanında çalışmış olmak” ek koşulunu doktora tezi ve yayınları ile tamamen sağladığı görüldüğünden davacının Fen Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosu alımı için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde bu nedenle hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönünde Yozgat İdare Mahkemesi’nce verilen 21/09/2017 gün ve sayılı kararın; davalı idarece savunma dilekçesinde de belirtilen gerekçelerle birlikte mevzuata ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

Şartları Taşımadığından Bahisle Yardımcı Doçent Kadrosuna Atamama hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız