Öğretim Görevlisi Kadrosu Giriş Sınavında Düşük Puan Verilmesi hakkında

Öğretim Görevlisi Kadrosu Giriş Sınavında Düşük Puan Verilmesi hakkında, Öğretim Görevlisi kadrosu giriş sınavında davacıya düşük puan verilmesi sonrası açılan davada bilirkişilerce yapılan inceleme üzerine jürinin cevap anahtarına itibar edilmemesi gerektiği ve davacıya daha yüksek puan verilerek atamasının yapılması gerektiğine ilişkin emsal mahkeme kararıdır.

Bilirkişi raporunda belirtildiği üzere, sınav değerlendirmesinde idarece düzenlenen cevap anahtarında bazı eksik bilgiler bulunması nedeniyle bilirkişi heyeti tarafından yeniden bir cevap anahtarı oluşturulmuş ve bu cevap anahtarı doğrultusunda davacı ve müdahilin cevap kağıtları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda, davacının giriş sınavında 63 puan alması gerektiği, müdahil ve idare asil olarak belirlenen kişinin ise 40 puan alması gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca, ALES notu, lisans mezuniyet notu ve giriş sınavı notu gibi faktörler dikkate alınarak yapılan nihai değerlendirmede davacının asil olması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğretim görevlisi kadrosu alımı için yapılan sınavda davacıya 70, müdahil adaya ise 80 puan verilmesi işlemi ile yapılan puanlama sonucunda davacının yedek aday, müdahil adayın ise asil aday olarak belirlenmesi işleminin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, her ne kadar bilirkişi heyetince yeniden cevap anahtarı düzenlenerek sınava yönelik cevap kağıtları bu cevap anahtarı üzerinden değerlendirilmiş ise de, bu hususun idarece düzenlenen cevap anahtarında yer alan birtakım eksik bilgiler nedeniyle olduğu yönünde bilimsel gerekçeli ve açıklayıcı hususların bilirkişi raporunda yer aldığı ve bilirkişi heyeti tarafından tanzim edilen cevap anahtarı uyarınca davacı ile müdahilin cevap kağıtlarının ayrı ayrı olarak değerlendirildiği görülmekte olup, söz konusu değerlendirme neticesinde, davacının 28.04.2020 tarihinde yapılan giriş sınavında 63 puan, müdahil ve idare asil olarak belirlenen ‘ın 40 puan alması gerektiği ve ALES notu, lisans mezuniyet notu ve giriş sınavı notu baz alınarak yapılan nihai değerlendirmede davacının asil olması gerektiği anlaşıldığından, Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğretim görevlisi kadrosu alımı için yapılan sınavda davacıya 70, müdahil isimli adaya 80 puan verilmesi işlemi ile yapılan puanlamaya bağlı olarak davacının yedek aday, isimli adayın ise asil aday belirlenmesine ilişkin sınav sonuç işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız