Öğretim Görevlisi Giriş Sınavında Hukuka Aykırı Puanlama Yapıldığı Hakkında

Öğretim Görevlisi Giriş Sınavında Hukuka Aykırı Puanlama Yapıldığı Hakkında, Öğretim görevlisi kadrosu için yapılan giriş sınavında davacıya düşük puan verilerek nihayetinde atamasının yapılmaması işleminin hukuka aykırı olduğu, adayların giriş sınavında aldığı puanların karşılaştırmalı olarak not baremi ışığında bilirkişi incelemeye tabi tutulması gerektiği hususunda mahkeme kararıdır.

Bilirkişi raporunun taraflara usulüne uygun olarak tebliği üzerine, bilirkişi raporuna itiraz edildiği görülmekte ise de itirazların raporu kusurlandıracak nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir. Bu durumda; 20/03/2019 tarihinde gerçekleştirilen giriş sınavında davacının 50 puan, ‘nun 52 puan ve ‘nun 60 puan aldığı, sınav notlarının %35’i, ALES puanlarının %35’i ve lisans mezuniyet notlarının %30’unun toplamları alınmak suretiyle elde edilen nihai başarı sıralamasında ‘nun 73,63 puanla ve ‘nun 65,70 puanla asil olarak söz konusu kadrolara atanmalarına ve davacının 65,07 puanla atanamamasına karşın, 08/06/2020 tarihli bilirkişi raporunda sınavda sorulan soruların, cevap anahtarının ve adayların cevap kağıtlarının incelenmesi suretiyle 20/03/2019 tarihli giriş sınav sonuçlarının davacının 60 puan, ‘nun 50 puan ve nun 26 puan olmak üzere davacının ve ‘nın asil aday, ‘nun ise başarısız olarak değerlendirilmesi gerektiğinin belirtilmesi nedeniyle, 20/03/2019 tarihli giriş sınavında davacıya 50 puan, ‘na 52 puan verilmesi işleminde ve söz konusu puanlamaya bağlı olarak 22/03/2019 tarihinde açıklanan sonuçlara göre ‘nun toplamda 65,70 başarı puanı ile asıl, davacının ise toplamda 65,07 başarı puanı ile yedek aday sayılmasına ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda; 20/03/2019 tarihinde gerçekleştirilen giriş sınavında davacının 50 puan, ‘nun 52 puan ve ‘nun 60 puan aldığı, sınav notlarının %35’i, ALES puanlarının %35’i ve lisans mezuniyet notlarının %30’unun toplamları alınmak suretiyle elde edilen nihai başarı sıralamasında ‘nun 73,63 puanla ve ‘nun 65,70 puanla asil olarak söz konusu kadrolara atanmalarına ve davacının 65,07 puanla atanamamasına karşın, 08/06/2020 tarihli bilirkişi raporunda sınavda sorulan soruların, cevap anahtarının ve adayların cevap kağıtlarının incelenmesi suretiyle 20/03/2019 tarihli giriş sınav sonuçlarının,

davacının 60 puan, ‘nun 50 puan ve nun 26 puan olmak üzere davacının ve ‘nın asil aday, ‘nun ise başarısız olarak değerlendirilmesi gerektiğinin belirtilmesi nedeniyle, 20/03/2019 tarihli giriş sınavında davacıya 50 puan, ‘na 52 puan verilmesi işleminde ve söz konusu puanlamaya bağlı olarak 22/03/2019 tarihinde açıklanan sonuçlara göre ‘nun toplamda 65,70 başarı puanı ile asıl, davacının ise toplamda 65,07 başarı puanı ile yedek aday sayılmasına ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Öğretim Görevlisi Giriş Sınavında Hukuka Aykırı Puanlama Yapıldığı Hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız