Kişiye Özgü Kadro İlanının Hukuka Aykırı Olduğu Hakkında

Kişiye Özgü Kadro İlanının Hukuka Aykırı Olduğu Hakkında,İlan edilen kadro için kişiyi tarif eder şekilde, özgü ve kişiye özel şartlar konulamayacağı, ihtiyaca uygun şekilde objektif, bilimsel ve denetlenebilir nitelikte olması gerektiği hakkında kadro ilanlarına ilişkin mahkeme kararıdır.

Üniversitesi Tıp Fakültesi temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent Doktor alımı için yapılan 04.05.2016 tarih 29702 sayılı Resmi Gazetede yapılan ilanın ve kadroya yapılan 17.06.2016 tarih ve 72 sayılı atama işleminin; açılan kadro Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri bölümünde Histoloji-Embriyoloji alanına ilişkin açılmış olan bir kadro olduğu, adeta adayı tarif edercesine belirlenmiş olan kriterler atama yapılacak olan Anabilim dalının sınırları zorlanarak farklı bir bilim disiplini içerisinden gelen şahsın kadroya yerleşmesini sağlamaya yönelik olduğu zaruretten veya İhtiyaçtan kaynaklanmayan sebep ve saiklerle başvuru sayısını azaltmaya yönelik şartların öngörüldüğü , kişiye özgü ilanın 3. şartında ise “Kadmiyumun üreme sistemine etkileri konusunda deneyimli olmak” şartı bulunduğu, atanan şahsın doktora tezi ile ilan şartları bir bir örtüştüğü, ilanın birebir kişiyi tanımladığı, kadroya atanmak istenen şahsın önceden belirlendiğini ve ona göre kadro şartlarının ilan edildiği ve atama yapıldığı ,hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

Kişiye Özgü Kadro İlanının Hukuka Aykırı Olduğu Hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız