Kayıt Dondurma Sürelerinin Azami Süreye Eklenmesi Hk.

Kayıt Dondurma Sürelerinin Azami Süreye Eklenmesi Hk. ,Bilindiği üzere COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra
ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem
sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz
önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında,
COVID-19 küresel salgını dolayısıyla lisansüstü eğitim öğrencilerine de kayıt dondurma
imkanı verilmiştir.
Ancak Kurulumuza yapılan çeşitli başvurulardan, 2547 sayılı Kanunun 50 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki araştırma görevlileri ile Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı(ÖYP) ve Öncelikli Alanlar Projesi kapsamındaki araştırma görevlilerinin kayıt dondurmaları hakkında tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız