Kadro Atamalarında Güvenlik Soruşturması Hakkında

Kadro Atamalarında Güvenlik Soruşturması, Güvenlik soruşturması kapsamında davacının kardeşinin ceza alması dolayısıyla tüm ailenin cezalandırılması yoluna gidilemeyeceği, davacının kardeşi ve babasının işlediği fiiller dolayısıyla davasının sorumlu tutulamayacağı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kamu görevine girmeye engel bir durum görülmediği hk. 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev yapan davacı tarafından, 2547 sayılı Kanunu’nun 33/a maddesi kapsamında atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin 27.09.2018 gün ve sayılı işlemin; ret gerekçesi olarak hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığının belirtildiği, ancak kendisine objektif bir neden gösterilmediği, idare tarafından takdir hakkının kötüye kullanıldığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

Kadro Atamalarında Güvenlik Soruşturması Hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız