Güvenlik Soruşturmasında elde edilen bilgilerin davacının babasıyla ilgili olması hk

Güvenlik Soruşturmasındaki bilgilerin başkası aleyhine değerlendirilmesi hk, Güvenlik Soruşturması kapsamındaki bilgilerin davacının babasının durumuyla ilgili olduğu davacı aleyhine değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı hakkında. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan kişi hakkında tespit edilen bilgiler doğrudan davacının şahsıyla değil babasıyla ilgili olduğu, yakınının durumunun suç ve cezada şahsilik ilkesi gereğince kendisi aleyhine durum yaratmaması gerektiği, başkasının fiili dolayısıyla güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmaması gerektiği hakkında mahkeme kararıdır.

Davacı tarafından, Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanunu’nun 33/a maddesi kapsamında atanma istemiyle yaptığı 29.05.2018 tarihli başvurusunun yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu nedeniyle reddine ilişkin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’nın 25.06.2019 gün ve sayılı işleminin; hiçbir objektif ve hukuka uygun gerekçesinin bulunmadığı, akla gelen tek sebebin hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması olabileceği, ancak kendisine objektif bir neden gösterilmediği, herhangi bir adli veya idari soruşturmasının olmadığı, babasının terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanması dolayısıyla işlem tesis edildiği, babasının yargılamadan beraat ettiği, kadro statüsünü talep hakkı bakımından tüm şartları sağladığı, suç ve cezaların şahsiliği ilkesine aykırı davranıldığı, dolayısıyla hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Güvenlik Soruşturmasındaki bilgilerin başkası aleyhine değerlendirilmesi hk
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız