Güvenlik Soruşturması Kapsamında İstihbari Bilgilerin Dikkate Alınmaması Gerektiği Hk.

Güvenlik Soruşturması Kapsamında İstihbari Bilgilerin Dikkate Alınmaması Gerektiği Hk. ,Güvenlik soruşturması kapsamında zikredilen istihbari bilgilerin somut delilinin bulunmaması, istihbari bilgilerin her türlü şüpheden uzak veriler olmadığı, yapılan tespitlerin somut, denetlenebilir ve objektif veriler olması gerektiği için güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu hakkında mahkeme kararıdır. 

Bu durumda, dava konusu işlemin dayanağı olarak gösterilen davacı hakkındaki yukarıda zikredilen istihbari bilgilerle ilgili bilgi ve belgelerin somut bir delil niteliğinden uzak olması, bu istihbari bilgilerle ilgili olarak yapılan ceza kovuşturması sonucu davacının 2002 yılında beraat ettiği, disiplin soruşturması sonucunda da 2006 yılında hakkında ceza verilmemesine karar verildiği, ayrıca davacının hali hazırda Üniversitesi bünyesinde araştırma görevlisi ünvanı ile kamu görevine devam ettiği dava dosyası içeriğinden anlaşıldığından, bahse konu tespitlerin davacının herhangi bir terör örgütü ile irtibatını veya iltisakını somut olarak ortaya koymadığı, bu nedenle davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı gerekçe gösterilmek suretiyle atamasının yapılmaması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmaktadır.

Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu tespit edildiğinden işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının tazmin edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İstihbari Bilgilerin Güvenlik Soruşturması Kapsamında Dikkate Alınmaması Hk.
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız