Güvenlik soruşturması kapsamında davacının kamu görevine girmeye engel hali bulunmadığı hk.

Güvenlik Soruşturması kapsamında davacının kamu görevine girmeye engel hali bulunmadığı hk., Güvenlik Soruşturması neticesinde davacının bizzat kendisine ilişkin olarak kamu görevine girmesine engel olabilecek olumsuz bir durum olmadığı hakkında, Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda davacının bizzat kendisine ilişkin olarak kamu görevine girmesine engel teşkil edebilecek olumsuzluk bulunmazken kardeşine ilişkin tespit edilen bilgilerin davasının kendisi için aleyhine bir durum oluşturmayacağı hakkında mahkeme kararıdır.

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca çalışan davacı tarafından, Aynı Kanun’un 33/a maddesi kapsamında atamasının yapılma istemine yönelik tarihli başvurusunun reddedilmesine ilişkin tarih ve 7085 sayılı işlemin; kadro statüsünün değiştirilmesi yönünde talep hakkı bulunduğu, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına sebep olacak hiçbir neden bulunmadığı, objektif ve hukuka uygun bir gerekçe gösterilemediği iddialarıyla iptali istenilmektedir.

 

Güvenlik Soruşturması neticesinde olumsuz bir durum olup olmadığı hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız