Eş Durumu sebebiyle eşlerin aynı ilde görev yapmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu hk

Eş Durumu sebebiyle eşlerin aynı ilde görev yapmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu hk, Mecburi hizmet yükümlüsü olan ve üniversitede görev yapan davacının Tarım ve Orman bakanlığı bünyesine mecburi hizmet devrinin mümkün  olduğu, eşlerin aynı ilde görev yapmasının aile birliğini sağlamaya yönelik olduğu, mecburi hizmet devrine eş durumu sebebiyle muvafakat verilmesi gerektiği hakkında mahkeme kararıdır. 

Bu durumda;  mecburi hizmet yükümlüsü olan ve mecburi hizmetini doktor öğretim üyesi olan eşinin bulunduğu Ankara ilinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yerine getirmek için başvuruda bulunan davacının, bu isteminin mecburi hizmet ile yükümlü olduğu davalı Üniversitesi tarafından da olumlu karşılandığı göz önünde bulundurulduğunda, Anayasa ile güvence altında olan aile bütünlüğünün korunması ilkesine bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 35.maddesinde düzenlenen eş durumu mazeretinin somut olayda şartları itibariyle mevcut olduğu kanaatine, Eş Durumu sebebiyle eşlerin aynı ilde görev yapmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olması karşısında davacının mecburi hizmet yükümlülüğün bir başka kamu idaresinde yerine getirmesi isteminin reddine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız