Doktora denklik için en az 200 gün eğitim alınan ülkede bulunma şartını sağlamadığı (37 gün) gerekçesiyle denklik talebinin reddedilmesi üzerine açılan ve doktoranın denk sayılması gerekliliği

Doktora denklik için en az 200 gün eğitim alınan ülkede bulunma şartını sağlamadığı (37 gün) gerekçesiyle denklik talebinin reddedilmesi üzerine açılan ve doktoranın denk sayılması gerekliliği hk,
Davacı tarafından, doktora eğitiminin Türkiye’de tanınması ve denk sayılması için en az 200 gün eğitim alınan ülkede fiilen bulunma şartının yer almadığı,  davacı kendisine yurt dışında oturma ve çalışma izni verilmesi tekliflerine rağmen, yurt dışına gitmeyip ülkesine hizmet etmek için huzurdaki davayı ikame ettiği, davacının, davaya konu işlemle bırakın Türkiye’yi, dünyada sayılı bir kariyeri olmasına rağmen, emsallerinin gerisine düştüğü ve huzurdaki davanın sonucunu beklemek durumunda bırakıldığı ileri sürülerek tesis edilen işlemin kaldırılması istenmiştir.Davacının yurt dışından aldığı doktora unvanının denkliği değerlendirilirken, söz konusu eğitimi örgün eğitim yoluyla alıp almadığı hususunun tespitinin kalış süresi dışında başkaca kriterler dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerektiği, bu bağlamda, davacının yüksek lisans eğitiminde aldığı derslerin doktora eğitimine başlayabilmesi bakımından yeterli olup olmadığı, tezin içeriği ve niteliği itibariyle alanında uzman öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek örgün eğitimde alınmış gibi kabul edilebilirliğinin olup olamayacağı (nitelik itibariyle) hususlarında doktora denklik değerlendirmesi yapılarak karar verilmesi gerektiği kanaatine varıldığından söz konusu inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın salt kalış süresi eksikliğinden yola çıkılarak davacının talebinin reddolunmasında hukuka uygunluk görülmemiştir

 

Doktora denklik için en az 200 gün eğitim alınan ülkede bulunma şartını sağlamadığı (37 gün) gerekçesiyle denklik talebinin reddedilmesi üzerine açılan ve doktoranın denk sayılması gerekliliği hk dava

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız