Doktora denklik başvurusunun hukuka uygun olup olmadığı hakkında

Doktora denklik başvurusunun hukuka uygun olup olmadığı hakkında, Doktoranın eşdeğer sayılmasına ilişkin denklik başvurusunda bulunan kişi hakkında güvenlik arşiv araştırması neticesinde kamu düzeni ve milli güvenlik endişesi tespit edilen adayın denklik başvurusunun iptal edilemeyeceği, doçentlik mevzuatının kıyas yoluyla uygulanamayacağı hakkında denklik başvurusu hakkında emsal mahkeme kararıdır.
Davacı tarafından, Birleşik Krallık School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London’da yapmış olduğu doktoranın, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun 11/b-5 maddesi uyarınca Türkiye’de yapılan doktoraya eşdeğer sayılmasına ilişkin başvurusunun reddine ilişkin tarih, sayılı Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu işleminin; işleme dayanak tutulan 7085 sayılı Kanunun 4.maddesinin doçentlik başvurularına ilişkin olup, kıyasen doktora denklik istemli başvurulara uygulanamayacağı, hukuka aykırı olduğu iddialarıyla yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir.

Doktora denklik başvurusunun hukuka uygun olmadığı hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız