Doktor Öğretim Üyesi ilanında ek koşulları sağlamadığından atamanın yapılmaması hk

İlan Şartlarını Taşımadığından Bahisle adayı Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Atamama işleminin hukuka uygun olmadığı. Doktor Öğretim Üyesi ilanında belirtilen ek koşulları sağlamadığından bahisle atamasının yapılmaması üzerine açılan davada ilgili alanın sübjektif nitelikte ve hizmet gereklerine aykırı olması dolayısıyla davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığı hususunda mahkeme kararıdır.

Davacı tarafından, *********Üniversitesi Fakültesi Meslek Bilimleri Bölümü Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için tarihli ve 31545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanın ve isimli adayın başvurusunun olumlu sonuçlanması işleminin kendi başvurusunun ise olumsuz sonuçlanması işleminin; hukuka aykırı olduğu, iptali istenen ilanın kadroya atanmaya hak kazanan adayı tanımlar nitelikte özel şart içerdiği, Öğretim üyeliğine atama yapabilmek için adayların bilimsel yayın, bilgiyi yayma ve topluma hizmet gibi bir akademisyenin profesyonel yetkinliğini oluşturan bilimsel çalışmalarının anılan kadroya atanmak için yeterli olup olmadığı ve aynı kadroya birden fazla adayın başvurması halinde hangi adayın atanmasının daha uygun olacağının bilimsel yönden değerlendirilmesi ve üstün olan adayın atanmasının önem arz ettiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerle, hükme esas alınabilecek nitelikte bulunan bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, belirtilen ilanda yer alan ek koşulların Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanması zorunlu olduğu halde onaylanmadığı gibi ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda belirlenmediği, ilanda getirilen ek koşulun subjektif ve kişiyi tanımlar nitelikte olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemlerin hukuka aykırı bulunmasının davacının doğrudan ilgili kadroya atanmasını gerektirmeyeceği açık olup mevzuatta ve başvuru için yapılan ilanda öngörülen diğer şartları sağlayanlara ilişkin davalı idarece yeniden bir değerlendirme yapılacağı da açıktır.

 

Doktor Öğretim Üyesi ilanında ek koşulları sağlamadığından atamanın yapılmaması hk
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız