Araştırma Görevlisi Görev süresinin uzatılmaması sebebiyle açılan tazminat davası hakkında

Araştırma Görevlisi Görev süresinin uzatılmaması sebebiyle açılan tazminat davası hakkında, Hukuka aykırı şekilde görev süresi uzatılmayarak ilişik kesilen davacının açtığı davayı kazanıp görevine tekrar dönmesi sebebiyle arada geçen süreler kapsamında yoksun kaldığı özlük ve parasal hakların iadesi gerekliği hakkında mahkeme kararıdır. 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33/a maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin Van 3. İdare Mahkemesi’nin 31.05.2017 tarih ve sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, görev süresinin uzatılmadığı 15.10.2016 tarihinden Mahkeme tarafından dava konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği 22.02.2017 tarihine kadar açıkta kaldığı 140 günlük süreye ilişkin aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Görev Süresinin Uzatılmamasının İptali Sebebiyle Yoksun Kalınan Hakların İadesi
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız