Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Jürisinin Uygun Oluşturulması Gerektiği Hakkında

Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Jürisinin Uygun Oluşturulması Gerektiği Hakkında, Araştırma Görevlisi giriş sınavı jürisinin kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili ve usule uygun şekilde oluşturulması gerektiği hakkında, Araştırma Görevlisi giriş sınavı değerlendirme jürisinin ilgili kadro unvanına uygun alandan seçilmesi gerektiği, alan dışı görevlendirilen jüri üyesinin yapacağı değerlendirmelerin hukuka uygun olmayacağı ve atamaya dayanak teşkil etmeyeceği hakkında mahkeme kararıdır.

Davacı tarafından, Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Harita Kadastro Programı öğretim görevlisi kadrosu için 15.01.2016 tarihinde yapılan giriş sınavı sonucu başarısız sayılmasına ilişkin işlemin; ilan ve sınav öncesi kadroya yerleştirilecek kişinin belli olduğu, kadroya atanmak istenen kişinin ön değerlendirmeyi geçememesi üzerine kimseye sınavın kazandırılmadığı, jüri başkanının ve jüri üyelerinden birinin açılan kadroda uzmanlık alanının bulunmadığı, sınavda hak ettiğinden düşük puan verilmek suretiyle başarısız olduğu ve atamasının yapılamadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Jürisinin Uygun Oluşturulması Gerektiği Hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız