Akademik Kadro İlanlarında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında

Akademik Kadro İlanlarında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında, Yükseköğretim mevzuatına göre öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro ilanları, 2547 sayılı Kanun, 12 Haziran 2018 tarihli ve Akademik Kadro İlanlarında Dikkat Edilecek Hususlar Hk.30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile varsa yükseköğretim kurumlarının atama ve yükseltme kriterlerine uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından ilgili kanun veya yönetmeliklerde belirtilen yerlerde yayımlanarak yapılmaktadır.

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız