65 Yabancı Dil Puanı Sağlayamadığından bahisle doktora kaydı yapılmayarak ilişiği kesilen araştırma görevlisinin göreve iade edilmesi gerektiği hakkında mahkeme kararıdır.

65 Yabancı Dil Puanı Sağlayamadığından bahisle doktora kaydı yapılmayarak ilişiği kesilen araştırma görevlisinin göreve iade edilmesi gerektiği hakkında mahkeme kararıdır.Davacı araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmaktayken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere kadrosu geçici olarak farklı bir üniversite kadrosuna görevlendirilen davacı tarafından, doktora programına yaptığı başvurunun, 65 puan ve üzeri yabancı dil puanı bulunmadığından bahisle reddi üzerine, eğitiminin yarıda kaldığı gerekçesi ile araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiğinin kesilmesi işlemine karşı açılmıştır.
Yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora eğitimi için başvuruda bulunan davacının ilgili mevzuat uyarınca doktora programına başvuru koşullarını taşıdığı ve asgari 55 yabancı dil puan şartını sağladığı, ilgili mevzuat hükümlerinde asgari dil puanının arttırılması konusunda üniversite senatolarının yetkilendirildiği ve üniversite senatosunca ilgili yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra davacının başvurduğu programa ilişkin asgari yabancı dil puanının arttırılmasına yönelik alınmış bir karar bulunmadığı, statüsü 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen davacı hakkında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların uygulanma olanağının bulunmadığı, dikkate alındığında, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen asgari 65 yabancı dil puan şartını taşımadığından bahisle davacının doktora başvurusunun reddine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

 

65 Yabancı Dil Puanı Sağlayamadığından bahisle doktora kaydı yapılmayarak ilişiği kesilen araştırma görevlisinin göreve iade edilmesi gerektiği hakkında mahkeme kararı davası

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız