35. Madde Kapsamında Alınan Taahhütname Senetlerinin Anayasal Angarya Yasağına Aykırılığı hk.

35. Madde Kapsamında Alınan Taahhütname Senetlerinin Anayasal Angarya Yasağına Aykırılığı hk., Araştırma Görevlisi 35. Madde mecburi hizmet Kapsamında alınan taahhütname senetlerinin Anayasal angarya yasağına aykırı olduğu hk. Üniversitenin mecburi hizmet karşılığı imzalatmış olduğu 35. Madde taahhütname ve kefalet senedi kapsamında maaş ödemelerinin iadesinin mümkün olmadığı, 35. Madde senetlerindeki hükümler kabul edilmiş olsa dahi Anayasal Angarya yasağı kapsamında kişilerin emek ve mesai harcayarak almış olduğu maaşların iade edilemeyeceği hakkında mahkeme kararıdır.

Müvekkilinin, 2547 Sayılı Kanun’un 33/a Maddesi uyarınca, 02.02.2012 tarihinde Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atandığını, bir dönem davalı üniversite kadrosunda çalışan müvekkil 15.02.2013 tarihinde Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde doktora eğitimine başlamış ve 20.08.2013 tarihinde 2547 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi doğrultusunda mecburi hizmet yükümlülüğü yüklenerek doktora eğitimini tamamlaması için eğitim süresince kadrosu geçici olarak Üniversitesi bünyesine aktarıldığını, Üniversitesinde doktora eğitimini başarı ile sürdüren müvekkilinin çalışmalarını sürdürmüş olduğu “Ahlat” ile ilgili kitabı ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere doktora eğitimini Üniversitesi kadrosunda sürdürürken 01.08.2017 tarihinde tekrardan mecburi hizmet yeri olan Üniversitesi kadrosuna dönmüş ve bağlı olduğu üniversite kadrosunda çalışmaya başladığını, 05.10.2018 tarihinde ise doktora eğitimini tamamlayarak doktor unvanı aldığını,
Müvekkil, Üniversitesi kadrosuna döndüğünde tüm hocalarına idari yetkililere “Ahlat” ile ilgili çalışması bittiğinde “Safranbolu” ile ilgili çalışmalar yürütmek istediğini söylemiş ve gerek hocaları gerekse idari yetkililerin bu durumu hoşnutlukla karşıladıklarını, Üniversitesi bünyesinde müvekkilin başvurabileceği bir Doktor Öğretim Üyesi kadrosu açıldığında müvekkil “Bu kadroyu almak istemediğini, Ahlat ile ilgili yazdığı kitabın araştırmalarında sona yaklaştığını, kadroyu bekleyen arkadaşlar var ise bu kadroyu onların almasının daha uygun olacağını” Rektör hocaya söylemiş ancak Rektör hocanın “Sen yine kadroyu al ve çalışmalarına devam et, gideceğin zaman ben sana muvafakat vereceğim” beyanı üzerine müvekkilin açılan kadroya başvurmuş ve 02.08.2019 tarihinde Dr. Öğretim Üyesi olarak atandığını, bir zaman sonra kariyer planına uygun şekilde “Ahlat” çalışmasını tamamlayan müvekkil, Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde açılan Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurmuş ve atanmaya hak kazandığını,………

35. Madde Kapsamında Alınan Taahhütname Senetlerinin Anayasal Angarya Yasağına Aykırılığı hk.
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız