2547 Sayılı Kanun 35. madde Geçici Kadro Tahsisi hakkında

2547 Sayılı Kanun 35. madde Geçici Kadro Tahsisi hakkında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 25.01.2023 tarihli toplantısında, ÖYP ve Öncelikli Alanlar kapsamında atanan araştırma görevlileri ile 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi kapsamında atanan araştırma görevlilerinin, kadrolarının bulunduğu il dışında başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim görenlerin durumuna ilişkin bir karar alınmıştır.
Bu karara göre, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca yapılacak geçici kadro tahsisi ile kadro iadelerine ilişkin olarak 24.10.2019 tarihli ve 80474 sayılı yazıyla tüm üniversitelere gönderilen ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 23.10.2019 tarihli toplantısında alınan kararla uygulanmasına ilişkin 21.11.2019 tarihli ve 88595 sayılı yazıyla tüm üniversitelere gönderilen genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.
Detaylı bilgi için Yükseköğretim Yürütme Kurulu‘nun ilgili kararına başvurmanız önerilir.

2547 Sayılı Kanun 35. madde Geçici Kadro Tahsisi hakkında
YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız