21 gün göreve gelmediği gerekçesiyle hakkında tanık dinletip tutanak tutulan araştırma görevlisine verilen cezanın iptali hk

21 gün göreve gelmediği gerekçesiyle hakkında tanık dinletip tutanak tutulan araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, 17/04/2023-07/06/2023 tarihleri aralığında (17-19-24-26-28 Nisan, 3-5-8-10-12-15-17-22-24-26-29-31 Mayıs, 2-5-7 Haziran 2023) görev yerine gelmediğine ilişkin tutulan 20 adet tutanağa istinaden 13/06/2023 tarih ve E-249032 sayılı Olur ile konu ile ilgili  hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı, soruşturma sonucu düzenlenen 13/07/2023 tarihli soruşturma raporunda; davacının kendisine tahsis edilen odada 17-19-24-26-28 Nisan, 3-5-8-10-12-15-17-22-24-26-29-31 Mayıs, 2-5-7 Haziran 2023 tarihlerinde bulunmadığının odayı ortak kullanan diğer iki araştırma görevlisinin tanıklıkları ve tutanaklarla belirlendiği, davacının, 24.04.2023 tarihinde cep telefonundan arandığı, ancak memleketinde bulunduğunu beyan ettiği, kasıtlı olarak; görevi tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek ve özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek fiillerini işlediğinden bahisle hakkında disiplin cezası verilen araştırma görevlisinin disiplin suçunu oluşturan eylemlerin açık bir şekilde belirlenerek ve disiplin suçunu oluşturan eylemlerin hangi disiplin kuralını ihlal ettiği ortaya konularak, davacının lehine veya aleyhine olabilecek tüm delillerin toplanmasının ardından davacıdan yazılı savunmasının istenilmesi gerekirken, usulüne uygun bir soruşturma yürütülmeden verilen cezanın iptali hakkındadır.

 

21 gün göreve gelmediği gerekçesiyle hakkında tanık dinletip tutanak tutulan araştırma görevlisine verilen cezanın iptali hk

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız