Olayın tanığı olan kişinin aynı olay nedeniyle disiplin amiri sıfatıyla ceza veremeyeceği hakkında

Olayın tanığı olan kişinin aynı olay nedeniyle disiplin amiri sıfatıyla ceza veremeyeceği hakkında, Dekana karşı saygısızca tutum ve davranışlarda bulunmak iddiasıyla disiplin cezası verilen kişi hakkında tanıklık yapan kişinin aynı olay nedeniyle disiplin amiri sıfatıyla ceza vermesinin mümkün olmadığı hakkında iptal kararıdır.
“Üniversite Araştırma Görevlisi Davasında Saygısızca Tutum ve Davranış Suçlamasıyla Verilen Uyarma Cezasının İptali İstenmektedir.
Uyuşmazlıkta; davacının hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına konu olan fiillerinin bir kısmının disiplin cezasını tesis eden dekan önünde gerçekleştiği, dolayısıyla dekanın olayın tanığı olduğu görülmektedir. Bu duruma göre, davacıya isnad edilen olayın tanığı olarak gösterilen dekan tarafından davacıya ceza verilmiş olması hususu göz önüne alındığında, bir olayın tanığı olan kişinin, aynı olay nedeniyle disiplin amiri sıfatıyla ceza vermesinin, disiplin cezalarının tarafsızlık ve objektiflik kriterine uygun olarak verilmesi ilkesine aykırılık teşkil edeceği açık olduğundan davacının uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlem ile itirazın reddine ilişkin Fakültesi Disiplin Kurulu kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız