Öğretim Elemanı Aktarma İzni Yetki Devri Hk.

Öğretim Elemanı Aktarma İzni Yetki Devri Hk., Güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda öğrenci kontenjanı verilmiş ve ek yerleştirmeler dahil olmak üzere en az % 80 oranında öğrenci kaydı yapılmış birimler için “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca norm kadro planlamasını, mezkur yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası veya dördüncü fıkrası uyarınca yapmış olup olmamasına bakılmaksızın meslek yüksekokullarında asgari kadro sayısı kadar; fakülte, yüksekokul ve konservatuvarlarda asgari kadro sayısının iki katına kadar kadro sayısı için Kurulumuza ait kadro aktarımı yetkisinin, 31 Aralık 2022 tarihine kadar söz konusu yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak Rektörlüklerce kullanılmasına;

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız