İdari İşlemlerde Dava Açma Sürelerinin Gösterilmesi Hk.

İdari İşlemlerde Dava Açma Sürelerinin Gösterilmesi Hk., İlgili mevzuatında özel dava açma süresine tabi tutulan idari işlemlere ilişkin yazılı bildirimlerde
dava açma süresinin ayrıca gösterilmemesi halinde genel dava açma süresinin dikkate alınacağı yönündeki yargı kararları göz önünde bulundurulduğunda, hem kişilerin mahkemeye erişim hakkının korunması hem de idarelerin kanunla belirlenen özel dava açma sürelerinden daha uzun bir süre boyunca dava açılması ihtimaliyle karşılaşmalarının önlenmesi bakımından dava açma sürelerinin idareler tarafından yapılacak yazılı bildirimlerde gösterilmesi elzem hâle gelmektedir.
Bu itibarla yazılı olarak bildirilen idari işlemlerde, Anayasanın 40 ıncı maddesi uyarınca, hangi kanun yolları ve mercilere başvurulacağı ile birlikte dava açma sürelerinin de mutlaka gösterilmesi, yazı içeriklerinin gerektiğinde buna göre düzenlenmesi ve……..

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız