Dekan Seçimi ve Ataması ve Vekaleten Görevlendirme Hk.

Dekan Seçimi ve Ataması ve Vekaleten Görevlendirme Hk.,Rektör ve dekan atamaları bağlamında Anayasamızın 130. maddesi, “Kanunun belirlediği
usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır” hükmünü âmirdir.
Diğer taraftan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. maddesi de, “Fakültenin ve
birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir” hükmünü amirdir.

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız