Asgari Kadro ve Norm Kadro için YÖK İzni Alınması Hk.

Asgari Kadro ve Norm Kadro için YÖK İzni Alınması Hk., Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca asgari kadro sayısı olarak belirlenen kadrolar ile anılan Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinin 2. ve 4. fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki kadro aktarımlarının, Yönetmelikte belirtilen usulün tamamlanması şartıyla, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre Yükseköğretim Kuruluna verilen kadro dağılım/aktarım yetkisinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar üniversiteler tarafından kullanılması, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 28.11.2018 tarihli toplantısında uygun görülmüştü………..

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız