2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Kapsamında Taahhüt ve Kefalet Senedi Hk.