2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi İle Görevlendirilenlere Verilecek Ders Ücreti Hk.