2547 Sayılı Kanun 60. Madde (b) Fıkrasının Uygulanması ve Kadro Kullanım İzni Alınması Hk.