2547 Sayılı Kanun 38. Madde ile Sürekli Olarak Görevlendirilenlerin İdari Görev Alamayacağı Hk.