1416 Sayılı Kanun Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanmaları Hakkında

1416 Sayılı Kanun Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanmaları Hakkında ,9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Kanunla, 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(Ek altıncı fıkra:3/6/2021-7326/15 md.) Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerin öğrenimlerini izlemek ve değerlendirmek üzere adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından danışman atanır. Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanların, mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun atama kriterlerini karşılamaları şartıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına, atama kriterlerini sağlamamaları halinde ise öğretim görevlisi kadrolarına ataması yapılır.”

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız