Enstitü ve Servis Dersi Veren Birimlerin Asgari Kadro Sayısı Hk.