2547 Sayılı Kanun Geçici 67. Madde Gereği Azami Süre Hk.