1416 Sayılı Kanun Kapsamında Eğitimini Tamamlamayanların Atanamayacağı Hk.

1416 Sayılı Kanun Kapsamında Eğitimini Tamamlamayanların Atanamayacağı Hk. Söz konusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararında;
“Yüksek lisans ve doktora öğrenimi için yurt dışına gönderilen ve doktora öğrenimini tamamlamadan yurda dönen davacının, öğrenimini gönderiliş amacına uygun bir dereceyle tamamlayamaması nedeniyle mecburi hizmet yükümlülüğü kapsamında öğretim elemanı kadrosuna atanmasına hukuken olanak bulunmamaktadır. Her ne kadar, davacının yurt dışına gönderildiği tarihteki Milli Eğitim Bakanlığı uygulamasında, yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra doktora öğrenimine başlayıp doktora derecesini almadan yurda dönenlere herhangi bir tazminat alınmadan görev verildiği anlaşılmakta ise de, söz konusu uygulamanın 1416 sayılı Kanun’a aykırı olması nedeniyle davacı yönünden haklı beklenti oluşturmayacağı da açıktır.” ibaresine de yer verilmiştir

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız