YÖK disiplin mevzuatındaki değişiklik sonrasında disiplin cezası verilemeyeceği hk.

YÖK disiplin mevzuatındaki değişiklik sonrasında disiplin cezası verilemeyeceği hk., Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları, Disiplin Yönetmeliğine dayanılarak disiplin cezası verilemeyeceği hakkında. YÖK disiplin mevzuatında yapılan değişiklik sonrasında yasal dayanağı kalmayan Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin soruşturması yürütülerek disiplin cezası verilemeyeceği hakkında mahkeme kararıdır.

….dava konusu işleme dayanak oluşturan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları, Disiplin Yönetmeliğinin dayanağı olan 2547 sayılı Yasanın 53. maddesinin (b) fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa Mahkemesinin yukarıda yer verilen kararıyla iptaline karar verilmiş olması ve bu iptal hükmünün yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararının yürürlüğe giriş tarihi olan 07/01/2016 tarihinden sonraki bir tarih olan 09/05/2016 tarihinde tesis edilen dava konusu disiplin cezasına ilişkin işleme yapılan itirazın reddine dair 01/06/2016 tarihli işlemin yasal dayanağı kalmadığından, davacının “Kınama” cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

YÖK disiplin mevzuatındaki değişiklik sonrasında disiplin cezası verilemeyeceği hk.
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız