Norm Kadro Yönetmeliği hk.

Norm Kadro Yönetmeliği hk., 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 17 sayılı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” nin 2 nci maddesiyle 10

  • No React!
  • 0