Sosyal Medya Paylaşımları Dolayısıyla Disiplin Cezası Verilemeyeceği Hakkında

Sosyal Medya Paylaşımları Dolayısıyla Disiplin Cezası Verilemeyeceği Hakkında, Davacının özel hayat içerisinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar dolayısıyla hakkında disiplin cezası verilemeyeceği, kanunda böyle bir disiplin cezası tanımı olmadığı, twitter hesabındaki paylaşımların kamu göreviyle bağdaştırılamayacağı hakkında mahkeme kararıdır.

Bu durumda; davacının twitter hesabından yaptığı davaya konu paylaşımların, ulusal ve yerel medyada yer alan haberlerin paylaşımı niteliğinde olduğu ve davacının da bu paylaşımları sendikal faaliyet kapsamında yaptığını belirtmesi karşısında, davacının işlediği fiilin, 2547 sayılı Kanun’un 53/b-3 maddesinde tanımlı “Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak” şeklindeki disiplin suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği, fiil ile kanundaki suç tanımının örtüşmediği, diğer bir ifadeyle, disiplin hukukunda yer alan tipiklik şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından,

davacının anılan Kanun hükmüne göre bir alt ceza uygulanmak suretiyle “Kınama” cezasıyla tecziye edilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Sosyal Medya Paylaşımları Dolayısıyla Disiplin Cezası Verilemeyeceği Hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız