Mecburi hizmet devrine muvafakat vermeme işleminin hukuka aykırı olduğu hk.

Mecburi hizmet devrine hizmet ihtiyacı iddiasıyla muvafakat vermeme işleminin hukuka aykırı olduğu hk. Mecburi hizmetin eş durumu gerekçesiyle devri başvuruları değerlendirilirken kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak biçimde kamu hizmetinin verimli yürütülmesi amacına uygun şekilde aile birliğinin sağlanması gerektiği, mecburi hizmet devrine muvafakat etmeyen üniversitenin hizmet ihtiyacının samimi ve gerçek olmadığı, davacının eş durumu sebebiyle eşinin yanına nakil talebinin hukuka uygun olduğu hk.

Bu durumda; her ne kadar mevcut durum itibariyle davacının mecburi hizmeti başlamamış ise de, davacının Üniversitesi Fakültesinde öğretim görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı, mecburi hizmet devrinin gerçekleşmemesi halinde öğretim görevlisi kadrosuna başlama imkanının bulunmadığı, davacının eşinin de Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptığı ve Üniversitesi’nde davacının hizmetine duyulan ihtiyacın somut olarak ortaya konulamadığı, ayrıca, Anayasanın 41. maddesi hükmünde yer verilen aile bütünlüğünün korunması bakımından eşlerin aynı yerde görev yapmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olması karşısında davalı idarece, davacının nakil talebinin reddine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; 1. Dava konusu işlemin iptaline,

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız