Akademi Mevzuat Forumları

 • Yazar
  Cevap
 • Yönetici
  Moderatör
   Genel

   Öğretim elemanı olarak yapılan istifanın 657 sayılı Kanunun 92’nci maddesinde belirtilen sınırlama kapsamında olup olmadığı hk.(02/01/2014-26005)

   2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlisi olan ilgilinin istifa etmesi halinde bu istifasının 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde belirtilen sınırlama kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

   Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

   657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler…” hükmü yer almakta olup, söz konusu madde ile getirilen sınırlama 657 sayılı Kanuna tabi görev yapmaktayken istifa edenlerin yeniden aynı Kanuna tabi bir göreve atanmalarında öngörülen bir kısıtlamadır..

   Bu itibarla; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışanların istifalarının, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde belirtilen “iki defadan fazla olmamak” hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceğinden ilgilinin Üniversitenize atamasının yapılabileceği mütalaa edilmektedir.

   PDF

   #5756
  1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
  • Bu konuya cevap yazmak için giriş yapmanız gerekmektedir.